Call: 0966 988 934

Email: luoikhamhuong@gmail.com

#Bảng giá lưới bóng đá

Chất liệu Màu sắc Giá Độ dày Ô lưới
Nylon trắng vàng 10k/m2 3mm  15mm*15 mm
 Nylon trắng vàng  9k/m2 2mm  15mm*15 mm
 Cước HDPE xanh ngọc, đen,.,. 10k/m2    3mm  15mm*15 mm
Cước HDPE xanh ngọc, đen,.,.  9k/m2 2mm  15mm*15mm
 Dù trắng trắng  7k/m2  4mm  13mm*13 mm

#Bảng giá lưới khung thành

Loại (bộ) Kích thước 3mm 4mm Ô lưới
 Lưới khung thành 5 người 3.2m*2.2m*1m 300k 450k 15mm*15mm
 Lưới khung thành 7 người 6m*2.2m*1m 480k 720k 15mm*15mm
 Lưới khung thành 11 người 7.5m*2.2m*1m 600k 900k 15mm*15mm

#Bảng giá lưới an toàn

#Bảng giá lưới xây dựng

#Bảng giá dây dù: liên hệ

*Nhận đặt hàng theo yêu cầu
  • Cơ sở sản xuất Khâm Hương
  • Địa chỉ: Văn Lãng – Quang Trung – Phú Xuyên – Hà Nội
  • Phone: 098.4700.492 – 0966.988.934
  • HOTLINE: 098.4700.492
  • E-MAIL: manhung1910@gmail.com
  • Website: luoikhamhuong.com